Thumbnail: 
Kategoria: 
Format: 
500x500
Original Photp: 
RZUT PIWNIC
RZUT PRZYZIEMIA
RZUT I PIĘTRA
RZUT II PIĘTRA
RZUT III PIĘTRA
RZUT DACHU
PRZEKRÓJ A-A
Body: 

Refektarz klasztoru Ojców Dominikanów został wybudowany w XVIII wieku w stylu barokowym. Został odremontowany i odrestaurowany w latach 50 tych XX wieku po zniszczeniach wojennych i powojennych. Obiekt jest wpisany do rejestru zabytków. Przebudowa budynku dotyczy częściowej wymiany konstrukcji dachu, wymiany pokrycia dachu, przebudowy piętra budynku, wymiany stropów.