Thumbnail: 
Kategoria: 
Format: 
500x500
Film: 
Body: 

Animacja bazuje na własnych, odręcznych rysunkach, wykonana w programie blender, w silniku Game Engine.