Thumbnail: 
Format: 
579x265
Film: 
Body: 

Intro dla koła naukowego tworzącego gry, na Politechnice Wrocławskiej.